Ingången finns just där du befinner dig (zenbuddistiskt talesätt).

Livet kräver ofta av oss att hantera konflikter och genomgå utmaningar. Vi står ibland inför vägval som vi inte riktigt kan hantera eller som vi inte vet hur vi skall möta.

När vi kommer i kontakt med vår sårbarhet, ensamhet och svaghet kan detta få oss att tappa livsriktning och vår tilltro till vår förmåga.

I vissa skeenden kan möten vara viktiga för att spegla och förtydliga vår livssituation. Vi kan lära oss att relatera och se på saker från nya perspektiv som hjälper oss att växa.

Allt verkligt liv är ett möte (Martin Buber).

Psykoterapi

Alla är vi unika. Utifrån ditt behov väljer vi hur samtalen skall se ut. Jag arbetar integrativt, dvs. med olika metoder som existentiell psykoterapi, kognitiva metoder, nada akupunktur och EMDR som behandlar traumatiska minnen på ett effektivt sätt. EMDR är en evidensbaserad traumabehandling.

Handledning/Konsultation

Metahandledning med ett integrativt förhållningssätt erbjudes till både grupper och individer.

Kurser/utbildningar

Tas fram i samråd med uppdragsgivaren.

Vida konsult

Erbjuder psykoterapi, handledning, kurser och utbildning inom kommun, landsting och privat sektor. Företaget drivs av Annmarie Daire, som är legitimerad psykoterapeut, Handledare och lärare i psykoterapi.

Tel. 0768 81 09 90   ·   E-mail annmari@vidakonsult.se


De små tingen är obegripligt mycket viktigare än allt som man dittills har uppfattat som viktigt.
Det är just här som man måste börja lära om (Nietzsche).